Club AGM / Klub AJV

Home

In terms of Rule 14.1.1, notice is hereby given of the Annual General Meeting of the Bloemfontein Amateur Radio Club to be held on Saturday 7 September 2019 at 15:30 at the Clubhouse at CBC School. Following the AGM a Bring & Braai will be held.

The business to be transacted at this AGM shall be:

1.  To receive the report of the committee since the 2018 AGM

2.  To receive the account of income and expenditure and the balance sheet.

3.  To approve the subscriptions for the period 1 October 2019 to 30 September 2020.

4.  To elect the members of the incoming committee. 

5.  To consider and transact such other business that may be or ought to be transacted at an AGM. 

In terme van Rel 14.1.1., word hiermee kennis gegee van die Algemene Jaar-vergadering van die Bloemfontein Amateurradioklub op Saterdag 7 September 2019 om 15:30 by die Klubhuis by CBC-skool. Na die AJV sal n Bring & Braai gehou word.

Die sake wat tydens die AJV hanteer sal word is:

1.  Om die verslag van die komitee te ontvang vanaf die 2018 AJV.

2.  Om die staat van inkomstes en uitgawes en die balanstaat te ontang. 

3.  Om die ledegelde for die periode 1 Oktober 2019  tot 30 September 2020 goed te keer.

4.  Om lede te verkies vir die inkomende komitee.  

5.  Om ander sake te oorweeg en hanteer wat by n AJV mag of moontlik hanteer word.  

 

Dennis ZS4BS
Copyright 2006 [BARC].

All rights reserved.
Revised: 10/08/19 .