Bloemfontein Amateur Radio Club

Bloemfontein Amateurradioklub

ZS4BFN

 

ZS4BFN * 23 Feb SARL RTTY Contest * 29 Feb SARL 95 40 m Club Sprint * 1 Mar SARL Hamnet 40 m Simulated Emergency contest  * ZS4BFN

Club Information/Klub Inligting Club AGM QUA Newsletter Swap Shop SARL web

ZS4BFN on Facebook

www.facebook.com/groups/zs4bfn

 

Repeaters and Beacons / Herhalers en Bakens

ZU9ABM 2 Metre Repeater (Naval Hill, KG30CV) - 145,600 MHz / 145,000 MHz

ZS4AFV 2 Metre beacon (KG30AU) 144,415 MHz 

ZS4BFN WSPR Beacon (KG30BV) 5 290 kHz and 7 038 kHz

 

 

 

ZS4BFN Award / Toekenning

Awarded to Radio Amateurs and SWLs who can show prove of ten (10) two-way contacts with members of the Bloemfontein ARC and amateurs in the Bloemfontein vicinity.

One of the contacts must be with the club station ZS4BFN and seven contacts must be with members of the Bloemfontein ARC.

Any mode and frequency may be used (no repeater contacts).

Send a list of the contacts (no QSL cards) to the club address and include an A4 size SASE.

The list can also be handed to the Club Award Manager at Club Meetings

 

Toegeken aan Radio Amateurs en KGLs wie bewys kan lewer van tien (10) twee-rigting kontakte met lede van die Bloemfontein ARK en amateurs in die Bloemfontein omgewing.

Een kontak moet met die klubstasie ZS4BFN wees en sewe kontakte met lede van die Bloemfontein ARK.

Enige modus en frekwensie kan gebruik word (geen herhaler kontakte).

Stuur n  lys van die kontakte (geen QSL-kaarte) na die klub adres, sluit 'n A4 grootte self-geadresserde koevert met seels in.

Die lys kan ook aan die Klub Toekenningsbestuurder tydens klubvergaderings oorhandig word. 

Committee/Komitee

Chairman/Voorsitter: Michael Roodt, ZS4BHF 

Vice Chairman/Onder Voorsitter: Andre van Rensburg, ZS4APA
Secretary/Sekretaris: Vacant
Treasurer/Tesorier: Vacant
Members/Lede:  Hennie Greyling, ZS4HG


Postal Address: PO Box 33211, Fichardt Park, 9317
E-mail: zs4bfn@mweb.co.za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dennis ZS4BS
Copyright 2012 [BARC].

All rights reserved.
Revised: 14/02/20.